harmonisk par
 

Greve Psykologiske klinik
Erik Kromann, Cand. Psych. autoriseret psykolog
Sløjen 18, Greve
Telefon 43600806 8-9 og 12-13
Mail: psykolog112@gmail.com

 
 
 
 
 
 

Kommunikation i parforhold

Når man lever tæt på hinanden, kan det næppe undgås, at der opstår vrede følelser. Der findes to måder at reagere på:
"Containertypen -offeret" og "Stenaldermanden/kvinden"
Den ene type er indadvendt og gemmer sin vrede i en usynlig container. Alt hvad der er negativt hos partneren bliver gemt i containeren, og når den er fyldt op, kan det enten resultere i skilsmisse eller kraftige vredesudbrud, som er helt ude af proportion.  En person med lavt selvværd kan vende vreden mod sig selv og gøre sig til "offer".


"Stenalder manden/kvinden -krigeren"
Disse typer kan have den opfattelse, at partneren er til for deres skyld og straffer verbalt eller fysisk, når noget står i vejen for dem. De har meget lidt empati, og de føler ikke ubehag ved at såre og gøre andre ondt.  Hvis parforholdet ikke fungerer føler de, at det er partnerens skyld. Hvis der er tale om misbrug af alkohol og lignende, kan disse karaktertræk efterhånden blive fremherskende, fordi man mister empati for andre.
Da kommunikation af følelser er det vigtigste i ethvert parforhold, og samspillet er "patienten" gavner det hverken at være "kriger" eller "offer".
Som parterapeut arbejder jeg med at forbedre parforholdet ved at lære parret følgende coping strategier og regler:
1. Parret lærer at tale mindre og lytte mere til partneren og være empatisk.
2. Forståelse for, at den anden hverken er dum eller syg, hvis de ikke forstår følelserne.
3. At hver især fortæller om sine egne følelser uden at blive afbrudt og uden at dømme eller fordømme partneren.  Hvis følelserne ikke kommer ud på en passende måde, bliver de til "kolde kanonkugler" og "slag under bæltestedet"
Behovet for gensidig respekt og "vi følelse" er vigtigt i ethvert godt parforhold.
4. At parret bliver opmærksomme på deres kropssprog, som er mere end halvdelen.
kommunikationen.  Den måde, hvorpå man siger tingene, er lige så vigtig som det, der bliver sagt. Råber man f.eks. optrapper man konflikten.
5. Parret lærer at kommunikere deres følelser. og at den ene ikke tror, at kun han kender sandheden.  
Det handler ikke om at få magt over partneren eller vinde en diskussion, men om at få løst konflikterne i gensidig respekt.
6. At parret lærer ikke at "samle på rabatmærker" ved at involvere gamle konflikter.
7. At parret lærer at være autentisk og sige, hvad de mener og mene, hvad de siger. Med andre ord handler det om at sende klare budskaber, og hverken dobbelte eller halve budskaber.
Som parterapeut søger jeg at skabe en tryg og rolig atmosfære og en positiv følelsesmæssig kommunikation.
Begge parter er O.K., ligeværdige og kommer lige meget til orde. Da det er samspillet, der er "patienten" er det vigtigt, at ingen af parterne lider skade.
Fornuften skal erstatte de egoistiske barnlige reaktions mønster, som forekommer i mange parforhold.

 
 
   

Erik kromann

Psykolog Erik Kromann
7 års uddannelse til psykolog på Københavns Universitet i 1980
Selvstændig psykolog fra 1981.
Autoriseret af Psykolognævnet og Social ministeriet fra 1994.
To årigt kursus i  gestaltterapi.
40 timers kursus i mindfullness baseret kognitiv terapi i 2008.
2009 seminar i depressionsbehandling.
Nov. 2009: 2 dages seminar i kognitiv coaching.
2010 seminar i psykotraumatologi